Categorie: Thema’s

 • Participatie en informatie

  Hier treft u de verslaglegging van de participatie / informatie bijeenkomsten die door of in opdracht van CV ONS zijn georganiseerd op weg naar het in erfpacht nemen van het recreatieoord door CV ONS. En aanvullend hierop:

 • Privacybeleid

  Privacy beleid van de Coöperatieve Vereniging ONS Recreatieoord Hoek van Holland B.A. Vastgesteld door de Adviesraad op 13 augustus 2023.

 • Het Loket

  De plaats voor Geschillen, Bezwaren en Klachten.

 • Thema’s

 • Raadsbesluit (3-2-2022)

  Raadsbesluit (3-2-2022)

  Het raadsvoorstel waarover op 3 februari 2022 unaniem door de gemeenteraad werd besloten, bevat een aantal deelbesluiten en een aantal voorwaarden. De besluiten: De randvoorwaarden waaraan de recreanten moeten voldoen: De recreantenrechtspersoon is op 26 september 2022 opgericht in de vorm van een Coöperatieve Vereniging en telt inmiddels meer dan 1000 leden. Tot slot dient…

 • Omgevingsplan

  Omgevingsplan

  Op 3 februari 2022 is besloten dat de gemeente een omgevingsplan zal uitwerken waarin het kleinschalige- en unieke karakter van ons Recreatieoord wordt verankerd. Dit is belangrijk omdat het omgevingsplan “algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving bevat” en daarmee het unieke karakter van ons Recreatieoord kan beschermen en de omgeving bepaalt. Als…

 • Geharmoniseerde huurovereenkomst

  Niet iedere huurder van een kavel op ons Recreatieoord heeft eenzelfde huurovereenkomst. Er zijn vier verschillende huurovereenkomsten in gebruik. Volgens opgave van de gemeente ging het in juli 2020 om 386 mondelinge huurovereenkomsten, 48 huurovereenkomsten model 2011, 461 huurovereenkomsten model 2015 en op de camping om 200 huurovereenkomsten model RECRON. Door de verschillen in deze…

 • Erfpachtovereenkomst

  Op 3 februari 2022 is besloten dat de gemeente de gronden onder en direct behorende bij de recreatiewoningen en stacaravans in erfpacht wil uitgeven aan een op te richten recreantenrechtspersoon: de Coöperatieve Vereniging. Daartoe zal de gemeente een erfpachtovereenkomst sluiten met de Coöperatieve Vereniging. Zo mogelijk worden ook de andere gronden behorend tot ons Recreatieoord…

 • Didam-arrest

  Tijdens de voorbereiding van het raadsvoorstel van 3 februari 2022 deed de Hoge Raad een uitspraak die van grote betekenis is geworden voor alle onroerend-goed-transacties die overheden aangaan, aangingen en aan willen gaan. Dus ook voor het in erfpacht uitgeven van ons Recreatieoord aan de Coöperatieve Vereniging. Op basis van het gelijkheidsbeginsel stelt de Hoge…

 • Coöperatieve Vereniging

  Coöperatieve Vereniging

  De gemeente heeft in februari 2022 positief besloten over het in erfpacht uitgeven van het Recreatieoord aan de recreanten. Om dit goed te laten verlopen moest er een recreantenrechtspersoon komen, die namens alle recreanten met de gemeente een erfpachtovereenkomst kan afsluiten. We hebben gekozen voor de Coöperatieve Vereniging als recreantenrechtspersoon. Belangrijkste reden is dat de…