Categorie: Vragen

 • Bestuur

  Het bestuur en haar taak Op 12 november 2023 heeft de Recreantenraad de voorzitter en de overige bestuursleden van de CV ONS gekozen. Nadien kwam het bestuur tot de volgende functieverdeling en zittingstermijn: Het zittingstermijn van bestuursleden is statutair bepaald op 3 jaar. Maar om te voorkomen dat het gehele bestuur tegelijk aftreedt, is er…

 • Recreantenraad

  Wat doet de Recreantenraad? Op 15 oktober 2023 is in een Algemene Ledervergadering de eerste Recreantenraad gekozen. Deze bestaat uit de volgende leden, waarbij de zittingstermijn door loting is bepaald: De zittingstermijn van leden van de Recreantenraad is statutair bepaald op 3 jaar. Maar om te voorkomen dat de gehele Recreantenraad tegelijk aftreedt, is er…

 • Langdurige verblijfsgarantie

  Hoe wil de gemeente de langdurige verblijfsgarantie garanderen? De gemeente wil de vaste recreanten een nieuwe huurovereenkomst aanbieden voor onbepaalde tijd. Bij overlijden van de huurder kan de huurovereenkomst overgenomen worden door de erfgenamen. Deze nieuwe huurovereenkomst is ontwikkeld en zal door de gemeente, naar hun zeggen, per februari 2024 aan de huurders aangeboden worden.

 • Passanten

  Wat gaat er met de seizoen- en toeristische plaatsen gebeuren? Wat gaat er met de seizoen- en toeristische plaatsen gebeuren, is een veel gestelde vraag. Bij het in erfpacht nemen van de grond, zullen die plekken op het middenterrein van de camping er nog steeds zijn. Maar het beheer zal zo snel mogelijk moeten verbeteren.…

 • Vragen

 • Wat gaat het kosten?

  Wat gaan de veranderingen de recreant kosten? In 2023 zijn de kosten enkel gestegen door verwerking van landelijke prijsstijgingen in de te betalen huur en de te betalen services. Dit zal grotendeels ook in 2024 het geval zijn. Wel zal in 2024 de berekeningssystematiek van de kavelhuren worden gewijzigd, met als uitgangspunt dat huurders op…

 • Projectgroepen

  Welke Projectgroepen waren er? Er waren Projectgroepen actief, die zich bezig hielden met: De projectgroepen zijn opgeheven per 15 oktober 2023, met de verkiezing van de Recreantenraad. Veel van de projectgroepleden zijn overigens nog wel actief om de Coöperatieve Vereniging tot een succes te maken.

 • Recreanten Advies Raad (RAR)

  Wat is de (rol van de) RAR? De Recreanten Advies Raad (RAR) is in 2008 door de gemeente ingesteld. Het is het officiële adviesorgaan van de gemeente voor wat betreft beheerkwesties. De vijf leden van de RAR worden gekozen door de recreanten per deelgebied: het oude kamp (1), het nieuwe kamp (2), de camping (1).…

 • Raad van Toezicht

  Raad van Toezicht

  Wat was de rol van de Raad van Toezicht? Op het moment dat het Beoogd Oprichtingsbestuur van de Coöperatieve Vereniging door de RAR PLUS werd samengesteld en de Adviesgroep werd gevormd, veranderde de rol van de RAR PLUS. De inhoudelijke discussie werd verlegd naar de Adviesgroep en de Projectgroepen. De RAR PLUS, bestaande uit één…

 • Kernwaarden

  Wat zijn onze Kernwaarden? Vanaf november 2020 benadrukken we onze kernwaarden. In de participatiebijeenkomsten van augustus 2021 werden deze bekrachtigd door de recreanten. En in onze Toekomstvisie van september 2021 omschreven we die als volgt: Deze kernwaarden zijn door de gemeente in het raadsbesluit van 3 februari 2022 grotendeels onderschreven en meegenomen in het besluit: