Tag: beheer

 • Het Loket

  De plaats voor Geschillen, Bezwaren en Klachten.

 • Projectgroepen

  Welke Projectgroepen waren er? Er waren Projectgroepen actief, die zich bezig hielden met: De projectgroepen zijn opgeheven per 15 oktober 2023, met de verkiezing van de Recreantenraad. Veel van de projectgroepleden zijn overigens nog wel actief om de Coöperatieve Vereniging tot een succes te maken.

 • Recreanten Advies Raad (RAR)

  Wat is de (rol van de) RAR? De Recreanten Advies Raad (RAR) is in 2008 door de gemeente ingesteld. Het is het officiële adviesorgaan van de gemeente voor wat betreft beheerkwesties. De vijf leden van de RAR worden gekozen door de recreanten per deelgebied: het oude kamp (1), het nieuwe kamp (2), de camping (1).…

 • Coöperatieve Vereniging

  Coöperatieve Vereniging

  De gemeente heeft in februari 2022 positief besloten over het in erfpacht uitgeven van het Recreatieoord aan de recreanten. Om dit goed te laten verlopen moest er een recreantenrechtspersoon komen, die namens alle recreanten met de gemeente een erfpachtovereenkomst kan afsluiten. We hebben gekozen voor de Coöperatieve Vereniging als recreantenrechtspersoon. Belangrijkste reden is dat de…

 • Beheer

  Beheer

  Op ons Recreatieoord worden tal van beheerstaken uitgevoerd in opdracht van de beheerder, zoals: Zo lang de gemeente de grond niet in erfpacht uitgeeft aan de recreantenrechtspersoon, voert de gemeente de beheerstaken uit. Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van de gemeente is verantwoordelijk voor het beheer. Vanuit de recreanten is veel kritiek op de wijze…