Tag: exploitatietekort

  • Wat gaat het kosten?

    Wat gaan de veranderingen de recreant kosten? In 2023 zijn de kosten enkel gestegen door verwerking van landelijke prijsstijgingen in de te betalen huur en de te betalen services. Dit zal grotendeels ook in 2024 het geval zijn. Wel zal in 2024 de berekeningssystematiek van de kavelhuren worden gewijzigd, met als uitgangspunt dat huurders op…

  • Kernwaarden

    Wat zijn onze Kernwaarden? Vanaf november 2020 benadrukken we onze kernwaarden. In de participatiebijeenkomsten van augustus 2021 werden deze bekrachtigd door de recreanten. En in onze Toekomstvisie van september 2021 omschreven we die als volgt: Deze kernwaarden zijn door de gemeente in het raadsbesluit van 3 februari 2022 grotendeels onderschreven en meegenomen in het besluit: