Tag: gegadigden

  • Didam-arrest

    Tijdens de voorbereiding van het raadsvoorstel van 3 februari 2022 deed de Hoge Raad een uitspraak die van grote betekenis is geworden voor alle onroerend-goed-transacties die overheden aangaan, aangingen en aan willen gaan. Dus ook voor het in erfpacht uitgeven van ons Recreatieoord aan de Coöperatieve Vereniging. Op basis van het gelijkheidsbeginsel stelt de Hoge…