Beheer

Op ons Recreatieoord worden tal van beheerstaken uitgevoerd in opdracht van de beheerder, zoals:

  • het dagelijks onderhoud: het openbaar groen onderhouden, de afvalcontainers legen, het verhelpen van storingen, etc.,
  • het administratief  en financieel beheer: het factureren, het afgeven van vergunningen, het betalen van rekeningen, etc.,
  • het technisch beheer: het uitvoeren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP), het beoordelen van bouwaanvragen, etc.,
  • het bemensen van het recreatieoord bij de receptie, in de beveiliging, voor de schoonmaak, bij het milieupark, etc.

Zo lang de gemeente de grond niet in erfpacht uitgeeft aan de recreantenrechtspersoon, voert de gemeente de beheerstaken uit. Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van de gemeente is verantwoordelijk voor het beheer. Vanuit de recreanten is veel kritiek op de wijze waarop het beheer door de gemeente uitgevoerd wordt.

Zodra de gemeente de grond in erfpacht heeft uitgegeven aan de Coöperatieve Vereniging moet zij zelf een beheerder zoeken.

De recreanten hebben er zich in augustus 2021 in participatiesessies duidelijk over uitgesproken, dat ze zelf niet de beheerstaken op zich wilden nemen, maar deze willen uitbesteden aan een externe professionele organisatie. Wel wensen zij zeggenschap in het beheer. De Coöperatieve Vereniging zal dan opdrachtgever worden voor de beheerder.

Op dit moment wordt er door het bestuur van de Coöperatieve Vereniging samengewerkt met dergelijke professionele organisaties. Organisaties die in de toekomst de uitvoerende taken kunnen uitvoeren, zonder dat die organisaties zelf winst willen maken door het recreatieoord te gaan exploiteren.

Zolang de gemeente de beheerstaken uitvoert via het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling fungeert de Recreanten Advies Raad (RAR) als gesprekspartner van de gemeente over beheerstaken. Het Oprichtingsbestuur zet zich vooral in voor het toekomstig beheer.