Businessplan

De gemeente besloot in februari 2022 er alles aan te doen om ons Recreatieoord aan de recreanten in erfpacht uit te geven. Als belangrijke voorwaarde werd gesteld dat de recreanten een solide businessplan kunnen laten zien.

Een businessplan wordt wel bedrijfsplan of ondernemingsplan genoemd. Het is een plan dat wordt gemaakt bij het starten van een bedrijf. In het plan wordt omschreven wat het bedrijf gaat doen en welke stappen er nodig zijn om het bedrijf op te richten en in stand te houden. Een businessplan beantwoordt de vraag of een bedrijf levensvatbaar is en op welke manier de onderneming dit zou moeten worden en blijven.

De vraag is dus of de recreanten, verenigd in de Coöperatieve Vereniging, een gezond bedrijf kunnen starten en of ze dit bedrijf op langere termijn (10 of 20 jaar) gezond kunnen houden.

Het gaat daarbij niet alleen om de financiën, maar ook of de doelen, bijvoorbeeld de vijf kernwaarden -waaronder zeggenschap in beheer – gerealiseerd kunnen worden.

Het maken van een financiële onderbouwing van het businessplan vraagt om gegevens waarover de Coöperatieve Vereniging op dit moment grotendeels beschikt.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • de prijs die de gemeente voor de erfpacht vraagt;
  • de kosten van jaarlijks en meerjarig onderhoud;
  • de kosten voor de inzet van een professioneel beheerder en personeel;
  • de te verwachten inkomsten uit huur en dienstverlening;
  • de jaarlijkse kosten voor af te sluiten leningen.

Waar informatie nog ontbreekt vindt onderzoek plaats om deze informatie te verkrijgen. Het bestuur heeft op kosten van de gemeente Rotterdam gespecialiseerde bureaus ingehuurd om alle informatie te verwerken tot een businessplan.