Didam-arrest

Tijdens de voorbereiding van het raadsvoorstel van 3 februari 2022 deed de Hoge Raad een uitspraak die van grote betekenis is geworden voor alle onroerend-goed-transacties die overheden aangaan, aangingen en aan willen gaan. Dus ook voor het in erfpacht uitgeven van ons Recreatieoord aan de Coöperatieve Vereniging.

Op basis van het gelijkheidsbeginsel stelt de Hoge Raad, dat potentiële gegadigden voor de erfpacht, de gelegenheid moet worden geboden te kunnen meedingen. Alleen indien er maar één serieuze kandidaat is, mag onderhands de erfpacht worden gegund.

Dit betekent voor ons Recreatieoord dat de gemeente een zorgvuldig stappenplan moest volgen, met als beoogd resultaat dat de recreantenrechtspersoon als enige gegadigde zou overblijven om de erfpacht aan te gunnen.

Deze procedure is inmiddels doorlopen. Op 16 december 2022 werd het duidelijk dat er geen andere gegadigden meer aanspraak kunnen maken op de erfpacht.

31 december 2022