Geharmoniseerde huurovereenkomst

Niet iedere huurder van een kavel op ons Recreatieoord heeft eenzelfde huurovereenkomst. Er zijn vier verschillende huurovereenkomsten in gebruik. Volgens opgave van de gemeente ging het in juli 2020 om 386 mondelinge huurovereenkomsten, 48 huurovereenkomsten model 2011, 461 huurovereenkomsten model 2015 en op de camping om 200 huurovereenkomsten model RECRON.

Door de verschillen in deze huurovereenkomsten is er geen sprake van gelijke rechten en gelijke plichten op ons Recreatieoord. Bovendien bemoeilijken deze verschillen de uitvoering van handhaving en toezicht. De één mag wel twee kavels huren; de ander niet. De één moet via de rechter in beroep gaan tegen beslissingen, de ander via de geschillencommissie RECRON. De één heeft een huuropzeggingstermijn van een maand, en de ander van een jaar. De betalingsverplichtingen voor zomerverblijven verschilt van die voor stacaravans. En zo kunnen we nog talloze andere verschillen aanwijzen.

De gemeente heeft besloten de langdurige verblijfsgarantie (een belangrijke wens van de recreanten) te garanderen via een wijziging van de huurovereenkomsten. En het College van B&W heeft vastgesteld dat dit het beste kan door één nieuwe huurovereenkomst te ontwikkelen, ter vervanging van alle bestaande huurovereenkomsten. Die nieuwe huurovereenkomst wordt de geharmoniseerde huurovereenkomst genoemd.

Zo’n nieuwe huurovereenkomst moet worden aangeboden door de verhuurder van de kavels. Op dit moment is dat de gemeente. De gemeente had gepland die nieuwe huurovereenkomst nog voor juni 2022 aan de recreanten aan te bieden. April 2024 is er een nieuwe huurovereenkomst aan de recreanten aangeboden. Voor leden is de begeleidende brief van de CV ONS hier te vinden.

Inleidende brief Geharmoniseerde Huurovereenkomst 2024

De nieuwe huurovereenkomst is in samenspraak tussen de gemeente Rotterdam en de Coöperatieve Vereniging ontwikkeld. Het bestuur heeft zich daarbij laten ondersteunen door een projectgroep waarin recreanten zaten en een advocaat (huurspecialist). Naast ondersteuning vanuit een project groep hebben we ook juridische ondersteuning gekregen via Ploum en heeft de recreantenraad haar controlerende taak uitgevoerd. Op de informatiebijeenkomsten, eind augustus 2023, is uitgebreid stilgestaan bij de inhoud van die nieuwe huurovereenkomst.