Omgevingsplan

Op 3 februari 2022 is besloten dat de gemeente een omgevingsplan zal uitwerken waarin het kleinschalige- en unieke karakter van ons Recreatieoord wordt verankerd. Dit is belangrijk omdat het omgevingsplan “algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving bevat” en daarmee het unieke karakter van ons Recreatieoord kan beschermen en de omgeving bepaalt.

Als gevolg van de omgevingswet die naar verwachting per 1 januari 2023 in werking treedt, worden er door gemeenten omgevingsplannen gemaakt, die o.a. de bestemmingsplannen vervangen.

Nu nog worden in het bestemmingsplan ten aanzien van ons Recreatieoord bijvoorbeeld bouwvoorschriften bepaald, wordt de recreatieve functie van ons Recreatieoord bepaald en zijn de openingstijden bepaald van ons Recreatieoord.

Een omgevingsplan biedt in principe ruimere mogelijkheden om bepalingen op te nemen ter bescherming van ons Recreatieoord, zoals het behoud van cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden.

Op dit moment is de gemeente nog niet gestart met het beoogde omgevingsplan. Wel is er in 2021 onderzoek uitgevoerd naar de cultuur historische waarde van ons Recreatieoord en een ruimtelijke analyse uitgevoerd. Ook heeft het bestuur een wensenlijstje verstrekt aan de gemeente, gebaseerd op adviezen van een projectgroep waarin recreanten zaten..