Participatie en informatie


Hier treft u de verslaglegging van de participatie / informatie bijeenkomsten die door of in opdracht van CV ONS zijn georganiseerd op weg naar het in erfpacht nemen van het recreatieoord door CV ONS.

Verslag raadpleging recreanten weekend 21 en 22 augustus 2021

Verslag Participaties zomer 2022

Verslag van de informatiebijeenkomsten van augustus 2023

En aanvullend hierop:

SKIM Rapportage – Toekomstvisie Recreatieoord Hoek van Holland (RAR)

Duitste vertaling samenvatting sessies zomer 23