Vragen


 • Adviesgroep

  Wat was de rol van de Adviesgroep? De Adviesgroep werd in april 2022 in het leven geroepen om meer inhoudelijke inbreng vanuit de recreanten te krijgen ter ondersteuning van wat toen heette het Beoogd Oprichtingsbestuur. Inmiddels is er een Recreantenraad gekozen en is er een bestuur benoemd. Met de verkiezing van de Recreantenraad in oktober…

  Lees meer…

 • Bestuur

  Het bestuur en haar taak Op 12 november 2023 heeft de Recreantenraad de voorzitter en de overige bestuursleden van de CV ONS gekozen. Nadien kwam het bestuur tot de volgende functieverdeling en zittingstermijn: Het zittingstermijn van bestuursleden is statutair bepaald op 3 jaar. Maar om te voorkomen dat het gehele bestuur tegelijk aftreedt, is er…

  Lees meer…

 • Kernwaarden

  Wat zijn onze Kernwaarden? Vanaf november 2020 benadrukken we onze kernwaarden. In de participatiebijeenkomsten van augustus 2021 werden deze bekrachtigd door de recreanten. En in onze Toekomstvisie van september 2021 omschreven we die als volgt: Deze kernwaarden zijn door de gemeente in het raadsbesluit van 3 februari 2022 grotendeels onderschreven en meegenomen in het besluit:

  Lees meer…

 • Langdurige verblijfsgarantie

  Hoe wil de gemeente de langdurige verblijfsgarantie garanderen? De gemeente wil de vaste recreanten een nieuwe huurovereenkomst aanbieden voor onbepaalde tijd. Bij overlijden van de huurder kan de huurovereenkomst overgenomen worden door de erfgenamen. Deze nieuwe huurovereenkomst is ontwikkeld en zal door de gemeente, naar hun zeggen, per februari 2024 aan de huurders aangeboden worden.

  Lees meer…

 • Passanten

  Wat gaat er met de seizoen- en toeristische plaatsen gebeuren? Wat gaat er met de seizoen- en toeristische plaatsen gebeuren, is een veel gestelde vraag. Bij het in erfpacht nemen van de grond, zullen die plekken op het middenterrein van de camping er nog steeds zijn. Maar het beheer zal zo snel mogelijk moeten verbeteren.…

  Lees meer…