Bestuur


Het bestuur en haar taak

Op 12 november 2023 heeft de Recreantenraad de voorzitter en de overige bestuursleden van de CV ONS gekozen. Nadien kwam het bestuur tot de volgende functieverdeling en zittingstermijn:

  • Yoek Kouwenhoven (voorzitter) – 2 jaar
  • Aart de Bruin (penningsmeester) – 1 jaar
  • Rob Lenoir (secretaris) – 3 jaar
  • Carel Kouwenhoven (vicevoorzitter) – 1 jaar

Het zittingstermijn van bestuursleden is statutair bepaald op 3 jaar. Maar om te voorkomen dat het gehele bestuur tegelijk aftreedt, is er bij deze eerste benoeming voor bovengenoemde zittingstermijnen gekozen.

Het bestuur is belast met het besturen van de Coöperatieve Vereniging. Veel van de besluiten die het bestuur neemt, behoeven de goedkeuring van de Recreantenraad.