Langdurige verblijfsgarantie


Hoe wil de gemeente de langdurige verblijfsgarantie garanderen?

De gemeente wil de vaste recreanten een nieuwe huurovereenkomst aanbieden voor onbepaalde tijd. Bij overlijden van de huurder kan de huurovereenkomst overgenomen worden door de erfgenamen. Deze nieuwe huurovereenkomst is ontwikkeld en zal door de gemeente, naar hun zeggen, per februari 2024 aan de huurders aangeboden worden.