Passanten

Wat gaat er met de seizoen- en toeristische plaatsen gebeuren?

Wat gaat er met de seizoen- en toeristische plaatsen gebeuren, is een veel gestelde vraag.

Bij het in erfpacht nemen van de grond, zullen die plekken op het middenterrein van de camping er nog steeds zijn. Maar het beheer zal zo snel mogelijk moeten verbeteren. Tot nu toe werden de passanten onvoldoende gewezen op specifieke huisregels op dat terrein, maar dat moet wel gebeuren. En er werd nauwelijks gehandhaafd. In overleg met vaste recreanten op de camping is nagedacht over specifieke regels en hoe die te handhaven.