Projectgroepen

Welke Projectgroepen waren er?

Er waren Projectgroepen actief, die zich bezig hielden met:

  • De statuten van de Coöperatieve Vereniging (inmiddels opgeheven)
  • De ontwikkeling van een huishoudelijk reglement en toezicht- en handhavingsprotocol
  • De staat van het onderhoud
  • De website-ontwikkeling
  • De participatieve aanpak en het communicatieplan
  • Het businessplan
  • Het omgevingsplan
  • De brandveiligheid

De projectgroepen zijn opgeheven per 15 oktober 2023, met de verkiezing van de Recreantenraad. Veel van de projectgroepleden zijn overigens nog wel actief om de Coöperatieve Vereniging tot een succes te maken.