Raad van Toezicht

Wat was de rol van de Raad van Toezicht?

Op het moment dat het Beoogd Oprichtingsbestuur van de Coöperatieve Vereniging door de RAR PLUS werd samengesteld en de Adviesgroep werd gevormd, veranderde de rol van de RAR PLUS. De inhoudelijke discussie werd verlegd naar de Adviesgroep en de Projectgroepen. De RAR PLUS, bestaande uit één bestuurder per vereniging – zijnde Kampeervereniging Poort van Europa, Kampeervereniging Tasman, Kampeervereniging Rotterdam Aan Zee, en de RAR – werd omgevormd tot de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht zag erop toe, dat het Oprichtingsbestuur haar taken uitvoerde, en daarbij voldoende rekening hield met de inhoudelijke inbreng van recreanten via de Adviesgroep, de Projectgroepen en de participatiebijeenkomsten.

De Raad van Toezicht kon het Oprichtingsbestuur bijsturen of zelfs naar huis sturen.

Met de verkiezing van de Recreantenraad in oktober 2023, zijn de Raad van Toezicht, de Adviesgroep en alle projectgroepen opgeheven.