Recreanten Advies Raad (RAR)

Wat is de (rol van de) RAR?

De Recreanten Advies Raad (RAR) is in 2008 door de gemeente ingesteld. Het is het officiële adviesorgaan van de gemeente voor wat betreft beheerkwesties. De vijf leden van de RAR worden gekozen door de recreanten per deelgebied: het oude kamp (1), het nieuwe kamp (2), de camping (1).

De RAR was niet vooraf door de gemeente geïnformeerd over hun voornemen om het Recreatieoord Europees aan te besteden (november 2020). Ook zij kregen net als alle recreanten de brief op de deurmat op 4 november 2020.

De RAR vroeg direct om de steun van de voorzitters van de drie verenigingen op ons Recreatieoord: De Tasman, de Poort van Europa en Rotterdam aan Zee. Samen vormden zij de RAR PLUS.

De RAR PLUS vroeg vier adviseurs hen ter zijde te staan. Dit werden de personen die namens de RAR met de gemeente overleg voerden. Per januari 2022 werden zij gevraagd het Beoogd Oprichtingsbestuur te vormen van de Coöperatieve Vereniging. Inmiddels zijn zij de bestuurders van de Coöperatieve Vereniging.

Vervolgens werd op initiatief van de RAR PLUS een brede Adviesgroep gevormd en tal van Projectgroepen. De RAR PLUS ging zelf door als Toezichthouder van het Beoogd Oprichtingsbestuur (zie Raad van Toezicht).

Met de verkiezing van de Recreantenraad (oktober 2023) zijn de Adviesgroep, de Raad van Toezicht en de projectgroepen opgeheven. De RAR niet.

En de RAR zelf overlegt periodiek met de gemeente over lopende beheerkwesties met betrekking tot ons Recreatieoord.

De RAR blijft bestaan totdat de gemeente ons Recreatieoord in erfpacht heeft uitgegeven aan de Coöperatieve Vereniging.