Recreantenraad


Wat doet de Recreantenraad?

Op 15 oktober 2023 is in een Algemene Ledervergadering de eerste Recreantenraad gekozen. Deze bestaat uit de volgende leden, waarbij de zittingstermijn door loting is bepaald:

 • Anja de Jong – 3 jaar
 • Cor Hofman – 1 jaar
 • Fransje Hooimeijer – 1 jaar
 • Jan de Bruin – 3 jaar
 • Kevin Lanser – 1 jaar
 • Leen van Esch – 3 jaar
 • Lisette Derksen – 2 jaar
 • Marie-Jose van Boheemen – 2 jaar
 • Mitchel van Berkel – 2 jaar
 • Paul Gregoire – 1 jaar
 • Sandra Visser – 2 jaar

De zittingstermijn van leden van de Recreantenraad is statutair bepaald op 3 jaar. Maar om te voorkomen dat de gehele Recreantenraad tegelijk aftreedt, is er bij deze eerste benoeming voor bovengenoemde zittingstermijnen gekozen.

De recreantenraad wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur of diens plaatsvervanger.

Marie-Jose van Boheemen vervult de functie van secretaris.

De Recreantenraad is via een eigen mailadres bereikbaar: recreantenraad@onsrecreatieoord.nl.

De Recreantenraad benoemt de bestuursleden, bepaalt specifiek beleid en controleert het Bestuur. Bepaalde beslissingen moet het Bestuur vooraf voorleggen aan de Recreantenraad.