Tag: coöperatieve vereniging

 • Bestuur

  Het bestuur en haar taak Op 12 november 2023 heeft de Recreantenraad de voorzitter en de overige bestuursleden van de CV ONS gekozen. Nadien kwam het bestuur tot de volgende functieverdeling en zittingstermijn: Het zittingstermijn van bestuursleden is statutair bepaald op 3 jaar. Maar om te voorkomen dat het gehele bestuur tegelijk aftreedt, is er…

 • Privacybeleid

  Privacy beleid van de Coöperatieve Vereniging ONS Recreatieoord Hoek van Holland B.A. Vastgesteld door de Adviesraad op 13 augustus 2023.

 • Het Loket

  De plaats voor Geschillen, Bezwaren en Klachten.

 • Projectgroepen

  Welke Projectgroepen waren er? Er waren Projectgroepen actief, die zich bezig hielden met: De projectgroepen zijn opgeheven per 15 oktober 2023, met de verkiezing van de Recreantenraad. Veel van de projectgroepleden zijn overigens nog wel actief om de Coöperatieve Vereniging tot een succes te maken.

 • Recreanten Advies Raad (RAR)

  Wat is de (rol van de) RAR? De Recreanten Advies Raad (RAR) is in 2008 door de gemeente ingesteld. Het is het officiële adviesorgaan van de gemeente voor wat betreft beheerkwesties. De vijf leden van de RAR worden gekozen door de recreanten per deelgebied: het oude kamp (1), het nieuwe kamp (2), de camping (1).…

 • Raadsbesluit (3-2-2022)

  Raadsbesluit (3-2-2022)

  Het raadsvoorstel waarover op 3 februari 2022 unaniem door de gemeenteraad werd besloten, bevat een aantal deelbesluiten en een aantal voorwaarden. De besluiten: De randvoorwaarden waaraan de recreanten moeten voldoen: De recreantenrechtspersoon is op 26 september 2022 opgericht in de vorm van een Coöperatieve Vereniging en telt inmiddels meer dan 1000 leden. Tot slot dient…

 • Coöperatieve Vereniging

  Coöperatieve Vereniging

  De gemeente heeft in februari 2022 positief besloten over het in erfpacht uitgeven van het Recreatieoord aan de recreanten. Om dit goed te laten verlopen moest er een recreantenrechtspersoon komen, die namens alle recreanten met de gemeente een erfpachtovereenkomst kan afsluiten. We hebben gekozen voor de Coöperatieve Vereniging als recreantenrechtspersoon. Belangrijkste reden is dat de…

 • Home

  Home

  Welkom op de website van de Coöperatieve Vereniging ONS Recreatieoord Hoek van Holland. De website is nog in ontwikkeling, en dient als centraal informatiepunt voor de ontwikkelingen rond ons Recreatieoord. Op de website vindt u relevante informatie voor de vaste recreanten van ons oord. Er is onderscheid gemaakt tussen informatie voor leden en informatie voor…

 • Afmelden

 • Account

  Let op: met dit formulier worden alleen de gegevens voor de website gewijzigd. Om als lid van ONS Recreatieoord je gegevens in de ledenadministratie bij te laten werken kun je gebruik maken van de pagina Wijzigen lidmaatschapsgegevens.