Tag: geharmoniseerde huurovereenkomst

 • Kernwaarden

  Wat zijn onze Kernwaarden? Vanaf november 2020 benadrukken we onze kernwaarden. In de participatiebijeenkomsten van augustus 2021 werden deze bekrachtigd door de recreanten. En in onze Toekomstvisie van september 2021 omschreven we die als volgt: Deze kernwaarden zijn door de gemeente in het raadsbesluit van 3 februari 2022 grotendeels onderschreven en meegenomen in het besluit:

 • Raadsbesluit (3-2-2022)

  Raadsbesluit (3-2-2022)

  Het raadsvoorstel waarover op 3 februari 2022 unaniem door de gemeenteraad werd besloten, bevat een aantal deelbesluiten en een aantal voorwaarden. De besluiten: De randvoorwaarden waaraan de recreanten moeten voldoen: De recreantenrechtspersoon is op 26 september 2022 opgericht in de vorm van een Coöperatieve Vereniging en telt inmiddels meer dan 1000 leden. Tot slot dient…

 • Geharmoniseerde huurovereenkomst

  Niet iedere huurder van een kavel op ons Recreatieoord heeft eenzelfde huurovereenkomst. Er zijn vier verschillende huurovereenkomsten in gebruik. Volgens opgave van de gemeente ging het in juli 2020 om 386 mondelinge huurovereenkomsten, 48 huurovereenkomsten model 2011, 461 huurovereenkomsten model 2015 en op de camping om 200 huurovereenkomsten model RECRON. Door de verschillen in deze…