Tag: huur

  • Wat gaat het kosten?

    Wat gaan de veranderingen de recreant kosten? In 2023 zijn de kosten enkel gestegen door verwerking van landelijke prijsstijgingen in de te betalen huur en de te betalen services. Dit zal grotendeels ook in 2024 het geval zijn. Wel zal in 2024 de berekeningssystematiek van de kavelhuren worden gewijzigd, met als uitgangspunt dat huurders op…

  • Erfpachtovereenkomst

    Op 3 februari 2022 is besloten dat de gemeente de gronden onder en direct behorende bij de recreatiewoningen en stacaravans in erfpacht wil uitgeven aan een op te richten recreantenrechtspersoon: de Coöperatieve Vereniging. Daartoe zal de gemeente een erfpachtovereenkomst sluiten met de Coöperatieve Vereniging. Zo mogelijk worden ook de andere gronden behorend tot ons Recreatieoord…