Tag: huurverhoging

  • Wat gaat het kosten?

    Wat gaan de veranderingen de recreant kosten? In 2023 zijn de kosten enkel gestegen door verwerking van landelijke prijsstijgingen in de te betalen huur en de te betalen services. Dit zal grotendeels ook in 2024 het geval zijn. Wel zal in 2024 de berekeningssystematiek van de kavelhuren worden gewijzigd, met als uitgangspunt dat huurders op…