Tag: omgevingsplan

 • Projectgroepen

  Welke Projectgroepen waren er? Er waren Projectgroepen actief, die zich bezig hielden met: De projectgroepen zijn opgeheven per 15 oktober 2023, met de verkiezing van de Recreantenraad. Veel van de projectgroepleden zijn overigens nog wel actief om de Coöperatieve Vereniging tot een succes te maken.

 • Raadsbesluit (3-2-2022)

  Raadsbesluit (3-2-2022)

  Het raadsvoorstel waarover op 3 februari 2022 unaniem door de gemeenteraad werd besloten, bevat een aantal deelbesluiten en een aantal voorwaarden. De besluiten: De randvoorwaarden waaraan de recreanten moeten voldoen: De recreantenrechtspersoon is op 26 september 2022 opgericht in de vorm van een Coöperatieve Vereniging en telt inmiddels meer dan 1000 leden. Tot slot dient…

 • Omgevingsplan

  Omgevingsplan

  Op 3 februari 2022 is besloten dat de gemeente een omgevingsplan zal uitwerken waarin het kleinschalige- en unieke karakter van ons Recreatieoord wordt verankerd. Dit is belangrijk omdat het omgevingsplan “algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving bevat” en daarmee het unieke karakter van ons Recreatieoord kan beschermen en de omgeving bepaalt. Als…