Tag: projectgroepen

 • Recreanten Advies Raad (RAR)

  Wat is de (rol van de) RAR? De Recreanten Advies Raad (RAR) is in 2008 door de gemeente ingesteld. Het is het officiële adviesorgaan van de gemeente voor wat betreft beheerkwesties. De vijf leden van de RAR worden gekozen door de recreanten per deelgebied: het oude kamp (1), het nieuwe kamp (2), de camping (1).…

 • Raad van Toezicht

  Raad van Toezicht

  Wat was de rol van de Raad van Toezicht? Op het moment dat het Beoogd Oprichtingsbestuur van de Coöperatieve Vereniging door de RAR PLUS werd samengesteld en de Adviesgroep werd gevormd, veranderde de rol van de RAR PLUS. De inhoudelijke discussie werd verlegd naar de Adviesgroep en de Projectgroepen. De RAR PLUS, bestaande uit één…

 • Adviesgroep

  Wat was de rol van de Adviesgroep? De Adviesgroep werd in april 2022 in het leven geroepen om meer inhoudelijke inbreng vanuit de recreanten te krijgen ter ondersteuning van wat toen heette het Beoogd Oprichtingsbestuur. Inmiddels is er een Recreantenraad gekozen en is er een bestuur benoemd. Met de verkiezing van de Recreantenraad in oktober…