Tag: raadsbesluit

  • Raadsbesluit (3-2-2022)

    Raadsbesluit (3-2-2022)

    Het raadsvoorstel waarover op 3 februari 2022 unaniem door de gemeenteraad werd besloten, bevat een aantal deelbesluiten en een aantal voorwaarden. De besluiten: De randvoorwaarden waaraan de recreanten moeten voldoen: De recreantenrechtspersoon is op 26 september 2022 opgericht in de vorm van een Coöperatieve Vereniging en telt inmiddels meer dan 1000 leden. Tot slot dient…