Tag: Recreanten Advies Raad

  • Recreanten Advies Raad (RAR)

    Wat is de (rol van de) RAR? De Recreanten Advies Raad (RAR) is in 2008 door de gemeente ingesteld. Het is het officiële adviesorgaan van de gemeente voor wat betreft beheerkwesties. De vijf leden van de RAR worden gekozen door de recreanten per deelgebied: het oude kamp (1), het nieuwe kamp (2), de camping (1).…

  • Beheer

    Beheer

    Op ons Recreatieoord worden tal van beheerstaken uitgevoerd in opdracht van de beheerder, zoals: Zo lang de gemeente de grond niet in erfpacht uitgeeft aan de recreantenrechtspersoon, voert de gemeente de beheerstaken uit. Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van de gemeente is verantwoordelijk voor het beheer. Vanuit de recreanten is veel kritiek op de wijze…